Członkiem Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych może być każdy pełnoletni obywatel polski, którego działalność zawodowa ma bezpośredni związek z praktyką kontroli zakażeń szpitalnych i który posiada rekomendację dwóch członków Towarzystwa.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Towarzystwa powinny wypełnić załączony formularz, otrzymać dwie rekomendacje członków Towarzystwa i odesłać na adres Towarzystwa. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Główny.

Roczna składka członkowska w roku 2016 wynosi 50 zł, składkę członkowską należy opłacić do końca I kwartału każdego roku.