Międzynarodowy zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych:
25-27 kwietnia 2018. Kliknij.

Logo

 

Konferencja uzyskała honorowy patronat Ministerstwa Zdrowia

logomz

 

Głównego Inspektora Sanitarnego

logopis

 

Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

logouj