"Ocena częstości zakażeń szpitalnych stanowi najlepszy marker jakości opieki zdrowotnej w szpitalu. Sprawdzanie stanu szpitala w zakresie kontroli zakażeń uważane jest za najważniejszy element jakości opieki szpitalnej. Jest to jeden z podstawowych parametrów kontraktowania usług medycznych w krajach zachodnich, jednak na ogół nie uwzględniany przy kontraktowaniu usług medycznych przez Kasy Chorych w Polsce." prof. dr hab. med. Stefania Giedrys-Kalemba Katedra Mikrobiologii i Immunologii Pomorskiej Akademii Medycznej

" Od szeregu lat współpracuję z Polskim Towarzystwem Zakażeń Szpitalnych a szczególnie z prof. Piotrem Heczko i doc. Małgorzatą Bulandą. Wysoko oceniam znaczenie czynnej rejestracji zakażeń szpitalnych a w szczególności zakażeń układu moczowego i ran chirurgicznych. Czynna rejestracja zakażeń pozwala w sposób prospektywny szukać ich źródeł i w istotny sposób zmniejsza częstość zakażeń i następstwa kliniczne. Czynna rejestracja zakażeń szpitalnych jest jedną z najlepszych metod kontroli zakażeń szpitalnych co w istotny sposób poprawia jakość leczenia w szpitalu i obniża koszty leczenia." prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki Klinika Chirurgii Ogólnej Szpitala Klinicznego im. W. Orłowskiego w Warszawie

"Zakażenia szpitalne pozostają jednym z istotniejszych problemów w pracy chirurga. Częstości występowania zakażenia rany operacyjnej to najlepszy wyznacznik jakości opieki nad pacjentem operowanym. Wiadomym im jest, że Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych od 4 lat prowadzi regularny rejestr zakażeń szpitalnych w ponad 100 szpitalach, dzięki czemu można było przeprowadzić szczegółową analizę epidemiologiczną, w tym dotyczącą zakażeń rany operacyjnej. Na tej podstawie Towarzystwo wnikliwie przedstawiło obraz problemu zakażeń w skali całego kraju." prof. dr hab. med. Tadeusz Tołłoczko Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Transplantacyjnej SP CSK w Warszawie

"Nadzór nad zakażeniami szpitalnymi, w tym równie? określenie czynników etiologicznych zakażeń oraz określenie ich wrażliwości na leki przeciwdrobnoustrojowe, jest nieodłącznym elementem pracy współczesnego szpitala. Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych od wielu lat ocenia parametry mikrobiologiczne, wprowadzając w życie cele nowoczesne programy nadzoru poprzez systemy rejestracji zakażeń szpitalnych, zakażeń w polskich szpitalach." prof. dr hab. med. Danuta Dzierżanowska Kierownik Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie