Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akademia Kontroli Zakażeń

Sympozjum, 14 czerwca godz. 15.00-18.15

Sesja I: Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną, prowadzący sesję: lek. med. Dorota Konaszczuk

lek. med. Dorota Konaszczuk Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny WSSE w Gorzowie Wielkopolskim – "Szpitalne zakażenia pałeczkami Legionella pneumophila”,

lek. med. Aneta Bardoń - Błaszkowska Kierownik Oddziału Przeciwepidemicznego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku – "Współpraca szpitali i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w obszarze nadzoru nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami",

Dr n. med. Grzegorz Hudzik Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny WSSE Katowice – „Szczepy Enterobacteriaceae oporne na karbapenemy zagrożeniem dla zdrowia publicznego - sytuacja epidemiczna w województwie śląskim”.

Sesja II: Nadzór nad szczepami wytwarzającymi karbapenemazy w oddziale intensywnej terapii; prowadzący sesję: dr n. med. Joanna Jursa

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej IPCZD – „Leczenie zakażeń wywoływanych przez bakterie wielolekooporne”,

prof. dr hab. Magdalena Strus Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii, Katedra Mikrobiologii CMUJ w Krakowie – Zakażenia inwazyjne hiperwirulentnym szczepem Streptococcus pyogenes – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne

dr n. med. Joanna Jursa Samodzielna Pracownia Mikrobiologii LekarskiejKatedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej PUM„Idea monitoringu ciągłego – rola kontroli zakażeń w oddziałach intensywnej terapii”.

prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii Katedra Mikrobiologii UJCM w Krakowie – „Nadzór nad szczepami pałeczek wytwarzającymi karpapenemazy w oddziałach intensywnej teapii”,

Sympozjum, 15-16 czerwca

Patronat naukowy Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich

15 czerwca 2023, czwartek

Sesja III:Biegunki szpitalne, godz. 9:00 – 11:00

prowadzący sesję: prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

prof. dr hab. Hanna Pituch Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej WUM – „Epidemiologia i nadzór nad zakażeniami  Clostridioides difficle”,

dr Dorota Wultańska Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej WUM – „Diagnostyka zakażeń Clostridioides difficile”,

dr hab. Bonita Durnaś – „Miejsce nowoczesnych metod molekularnych w diagnostyce zakażeń i zarażeń układu pokarmowego”

mgr Kamilla Kalitka - Ulman starszy asystent w Oddziale Epidemiologii WSSE Katowice – "Determinanty warunkujące skuteczność opieki nad pacjentem z zakażeniem Clostridioides difficile ",

dr Małgorzata Romanik Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Clostridioides difficile " Norowirusy jako przyczyny szpitalnych zakażeń/epidemii u osób w starszym wieku".

Sesja IVA:Nadzór nad zakażeniami w jednostkach opieki długoterminowej, godz. 11:15 – 13:00

prowadzący sesję: dr hab. Anna Różańska, prof. UJ

dr Andrzej Lejczak – „Struktura i organizacja systemu opieki długoterminowej w Polsce”,

lek Izabella Owsianka Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii Katedra Mikrobiologii UJCM w Krakowie – „Odpowiedzi poszczepienne na szczepionkę p/COVID-19 w populacji pacjentów geriatrycznych”,

dr hab. Anna Różańska, prof. UJ Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii Katedra Mikrobiologii UJCM w Krakowie – „Zakażenia związane z opieką zdrowotną oraz konsumpcja antybiotyków w jednostkach opieki długoterminowej w świetle wyników programów Europejskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób”,

mgr Anna Szmigielska Fel-Med. ZOL2 W Konstantynowie Łódzkim „Szczepienia przeciwko grypie – uwarunkowania i wyzwania w polskiej opiece długoterminowej”.

Sesja V:Wieloaspektowość działań pielęgniarek epidemiologicznych w nadzorze nad zakażeniami, godz. 14:00 – 16:00

prowadzący sesję: dr Anna Szczypta,

dr Anna Szczypta Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Krajowy konsultant w dziedzienie pielęgniarstwa epidemiologicznego - „Czy współpraca pielęgniarki epidemiologicznej z różnymi grupami zawodowymi w polskich szpitalach ma wpływ na zadowolenie i satysfakcję w pracy?”,

mgr Anna BernaszukSamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa lubelskiego - „Działania realizowane przez pielęgniarkę epidemiologiczną w nadzorze nad szczepami wielolekoopornymi na poziomie lokalnym i regionalnym”,

mgr Krystyna Paszko Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Zdrowia W Gdańsku, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego województwa pomorskiego - „Wykorzystanie systemów informatycznych przez pielęgniarkę epidemiologiczną w nadzorze nad zakażeniami”,

mgr Małgorzata GiemzaInstytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego województwa mazowieckiego - „Analiza odcewnikowych zakażeń krwi występujących u pacjentów onkohematologicznych w latach 2006-2017”,

mgr Dorota Jaślan Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii Katedra Mikrobiologii UJCM w Krakowie - „Czynniki i skala wypalenia zawodowego polskich pielęgniarek epidemiologicznych podczas pandemii Covid-19”.

16 czerwca 2023, piątek

Sesja VI:Doniesienia własne, godz. 9:00 – 11:00

Sesja VII: Zakażenia w chirurgii, godz. 11:15 – 13:00

prowadzący sesję: dr hab. n. med. Dariusz Kawecki

dr hab. n. med. Dariusz Kawecki przewodniczący Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – "TOP SOR – diagnostyka i leczenie zakażeń w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych - standardy/ jakość/ bezpieczeństwo/ efektywność – Jak nie My to Kto ?",

mgr Renata Wrona-Moczurad Kierownik Zakładu Bakteriologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – "Miejsce badań mikrobiologicznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym",

dr Mateusz Gajda Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii Katedra Mikrobiologii UJCM w Krakowie „Profilaktyka i kontrola zakażeń miejsca operowanego – rekomendacje i zalecenia”.

Warsztat szkoleniowy, 15 czerwca godz. 14.30-16.30

Sesja IVB: Warsztat szkoleniowy: Projekt HALT4 Europejskiego Centrum ds. Kontroli i Profilaktyki Chorób, ECDC: badanie punktowe w domach opieki długoterminowej w roku 2023 – narzędzia, protokoły, przebieg, prowadzący sesję: dr hab. Anna Różańska, prof. UJ, Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii Katedra Mikrobiologii UJCM w Krakowie lek Katarzyna Baranowska-Tateno Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii Katedra Mikrobiologii UJCM w Krakowie.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie