Towarzystwo objęło swym patronatem studia podyplomowe „Kontrola zakażeń w jednostkach
opieki zdrowotnej" prowadzone przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego

http://www.mckp.uj.edu.pl

kontrola