ZarzadJWM

Prezes Zarządu

dr hab. n med. Jadwiga Wójkowska-Mach

adiunkt w Katedrze Mikrobiologii Uniwersytety   Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Koordynator i realizator   wieloośrodkowych badań nad epidemiologią i mikrobiologią zakażeń szpitalnych:   wśród pacjentów oddziałów intensywnej terapii, również intensywnej terapii   neonatologicznej, pacjentów operowanych, rezydentów opieki długoterminowej; narodowy   punkt kontaktowy ECDC w zakresie zakażeń szpitalnych (ARHAI Programme)

    ZarzadAR

Sekretarz Zarządu

dr n med. Anna Różańska

absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii   Ekonomicznej w Krakowie

pracownik Katedry Mikrobiologii uczestniczący w projektach   naukowych poświęconych kontroli zakażeń szpitalnych, w tym epidemiologii oraz   ekonomice

ZarzadMB

Członek Zarządu

prof. dr hab. Małgorzata Bulanda

kierownik Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum   Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor artykułów w recenzowanych   czasopismach naukowych międzynarodowych oraz podręczników mikrobiologii i ; antybiotykoterapii.

ZarzadMW

Członek Zarządu

Dr hab. Marta Wróblewska

Lekarz specjalista w zakresie mikrobiologii i   epidemiologii. Główne obszary zainteresowania to profilaktyka zakażeń   związanych z opieką zdrowotną i racjonalne stosowanie leków   przeciwdrobnoustrojowych.

zarzadMWa

Członek Zarządu

Dr Marta Wałaszek,


Magister pielęgniarstwa, specjalista w   dziedzinie epidemiologii.

Wykładowca, członek wielu towarzystw naukowych, autorka   licznych publikacji na temat zakażeń szpitalnych.