Prezes Zarządu:
dr Małgorzata Romanik


Członkowie Zarządu:
lek. med. Dorota Konaszczuk
dr hab. prof. UJ Anna Różańska
lek. med. Marzena Wilk
prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach