Prezes Zarządu:
dr Marta Wałaszek


Członkowie Zarządu:
prof. Małgorzata Bulanda
dr Marzena Wilk
dr Małgorzata Romanik
dr Anna Różańska