Prezes Zarządu:
dr Małgorzata Romanik


Członkowie Zarządu:
dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza
dr hab. prof. UJ Anna Różańska
lek. med. Marzena Wilk
prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach