Skład komisji rewizyjnej:

dr Dorota Konaszczuk
mgr Monika Pomorska-Wesołowska
dr Grzegorz Ziółkowski