KomisjaGZ                                

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dr Grzegorz Ziółkowski


Specjalista mikrobiologii klinicznej, zdrowia publicznego   oraz higieny i epidemiologii. Wykładowca Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu. Przewodniczący Zespołu ds. Antybiotykoterapii Wojewódzkiego Szpitala   Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

    KomisjaTG

Członek Komisji   Rewizyjnej

dr hab. n med. Tomasz Gosiewski


Mikrobiolog i biolog molekularny, prowadzący badania w   zakresie nowoczesnej diagnostyki molekularnej zakażeń oraz roli flory   fizjologicznej w przebiegu różnych jednostek chorobowych.

Pracownik dydaktyczny oraz popularyzator nauki m.in. na   Uniwersytecie Dzieci.

    KomisjaAS

Członek Komisji Rewizyjnej

dr Anna Szczypta


Magister pielęgniarstwa. Członek wielu   towarzystw naukowych związanych z profilaktyką zakażeń szpitalnych oraz   pielęgniarstwem. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych, specjalizacjach oraz   kursach specjalistycznych dla pielęgniarek i lekarzy. Kierownik kursu   kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Adiunkt na   Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. A.   Frycza-Modrzewskiego w Krakowie oraz   konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Autorka   wielu publikacji związanych z tematyką zakażeń szpitalnych