Skład komisji rewizyjnej:
prof. dr hab. Małgorzata Bulanda
dr Agata Pietrzyk
dr Monika Pomorska-Wesołowska